Yosh tadbirkor University Talabalari
Guruhlar kesimida

YTU 130 - Guruh
YTU Tez kunda
YTU Tez kunda
YTU 134 - Guruh
YTU Tez kunda
YTU Tez kunda
YTU Tez kunda
YTU Tez kunda
YTU Tez kunda